Μεταφορά ατόμων με κινητικές δυσκολίες

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός – Κλάδος Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου του προγράμματος «Μεταφορά ατόμων με κινητικές δυσκολίες».

Σκοπός:

Η προώθηση της κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η δημιουργία νέων προοπτικών για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Στόχος:

Η μεταφορά των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, τα οποία δεν διαθέτουν το μέσο να μετακινηθούν για να καλύψουν απαραίτητες ανάγκες τους, και ειδικότερα σε θέματα υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν στην επαρχία Λευκωσίας και παρουσιάζουν οποιαδήποτε μορφή κινητικής δυσκολίας.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία:

Κάνοντας κράτηση του εξειδικευμένου αυτοκινήτου μέσω των τηλεφώνων 22664988 – 99689262 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected] καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8:30 με 15:00, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την μετακίνηση σας. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς και του συνοδού σας.

Σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει  το πρόγραμμα;

Μεταφορά από και προς νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, ιατρεία, εκδηλώσεις και οποιονδήποτε άλλον προορισμό θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφτούν.

Ποιες περιοχές καλύπτει το πρόγραμμα

Tο πρόγραμμα θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των περιοχών που ανήκουν στην επαρχία Λευκωσίας.

 

Κόστος μεταφοράς

Το κόστος μεταφοράς καθορίζεται από το μηνιαίο εισόδημα του κάθε αιτητή.

Άτομα όπου το μηνιαίο τους εισόδημα είναι μικρότερο των €1000 ευρώ η μετακίνηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για άτομα όπου το μηνιαίο τους εισόδημα ξεπερνά τα €1000 θα υπάρχει χρέωση €15 ανά μεταφορά.

Χρήσιμές Οδηγίες

Όλα τα αιτήματα θα αξιολογούνται από κοινωνικό λειτουργό. Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας στην κράτηση του αυτοκινήτου (first come first serve). Είναι απαραίτητη η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εντύπων για να ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και να πραγματοποιείται η μετακίνηση.

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις. Θα χαρούμε πολύ να εξυπηρετήσουμε δικά σας αιτήματα.

 

Κλάδος Λευκωσίας

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

Οδός Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 3,

2063 Στρόβολος, Λευκωσία Τ.Θ. 23751, 1686 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22664988,  Τηλεομοιότυπο: (+357) 22668893

Ιστοσελίδα: www.redcross.org.cy

Παράταση για τα αποχετευτικά Τέλη 2021

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες του ανακοινώνει ότι παρατείνεται η πληρωμή των καθορισθέντων και επιβληθέντων τελών επί των ιδιοκτητών ή κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου, Δήμου Αγλαντζιάς, Δήμου Έγκωμης, Δήμου Λακατάμιας, Δήμου Λατσιών και στις περιοχές των Κοινοτήτων Κοκκινοτριμιθιάς, Παλιομετόχου, Αγ. Τριμιθιάς, Κάτω Δευτερά και Ανάγυια για το έτος 2021 δυνάμει των Κανονισμών 32, 33, 34 και 35 των περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών του 1973 μέχρι 2017, χωρίς επιβάρυνση μέχρι και την 8η Δεκεμβρίου 2021.

Περαιτέρω στα καθορισθέντα και επιβληθέντα τέλη, σύμφωνα με το άρθρο 32 των Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων 1971 έως 2020, από την 9η Δεκεμβρίου 2021, θα επιβάλλεται επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων (4) μηνών και επιβάρυνση ίση με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, δηλαδή μετά την 9η Απριλίου 2022.

Τα καθορισθέντα και επιβληθέντα τέλη μπορούν να πληρωθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία, και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου www.sbn.org.cy.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

20 Οκτωβρίου 2021

Δεν θα γίνονται αποδεκτά αιτήματα για ακύρωση προστίμων για τροχαίες παραβάσεις  

Η Νομική Υπηρεσία με αφορμή τη νέα νομοθεσία που αφορά στην αύξηση των εξώδικων προστίμων σε σχέση με συγκεκριμένες τροχαίες παραβάσεις, ανακοινώνει ότι αιτήματα για ακύρωση όλων ανεξαιρέτων των εξώδικων προστίμων δεν θα γίνονται αποδεκτά εφόσον τέτοια αιτήματα είναι εκτός των πλαισίων της σχετικής νομοθεσίας.

«Συνεπώς τα εν λόγω εξώδικα πρόστιμα θα πρέπει είτε να πληρώνονται εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία είτε, εάν ο καταγγελλόμενος το επιθυμεί, να αμφισβητούνται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, όταν ασκηθούν ποινικές διώξεις λόγω της μη πληρωμής τους», αναφέρει η Νομική Υπηρεσία σε ανακοίνωση της.

Διευκρινίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι καταγγελλόμενοι θεωρούν ότι υπάρχει έκδηλο τυπικό λάθος στην έκδοση και επίδοση του εξώδικου προστίμου μπορούν να απευθύνονται στις Αρχές που εξέδωσαν το εξώδικο πρόστιμο, υποβάλλοντας το παράπονο τους και οι εν λόγω Αρχές, αξιολογώντας τα αιτήματα, δυνατό να διαβιβάσουν σχετικές εισηγήσεις στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος στα πλαίσια των συνταγματικών του εξουσιών θα εξετάζει το ενδεχόμενο μη ποινικής δίωξης.

Σημειώνεται ακόμη ότι η υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες Αρχές δεν αναστέλλει την προθεσμία που προβλέπεται στη σχετική Νομοθεσία για πληρωμή του προστίμου.

Ενημερώνει τέλος ότι αιτήματα για αναστολή ποινικής δίωξης όταν πλέον η υπόθεση θα καταχωρείται στο Δικαστήριο θα αξιολογούνται με πολύ αυστηρά κριτήρια και πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

ΑΡΓΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Κανονικά η συλλογή σκυβάλων στην Έγκωμη

O Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Περισυλλογής Σκυβάλων θα εργαστεί κανονικά. Καλούνται οι δημότες να τοποθετήσουν τα σκύβαλα έξω από τα υποστατικά τους κανονικά την ημέρα αυτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να επικοινωνήσουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου στο τηλ. 22453800.

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

Ανάκληση προϊόντων

Κυκλοφορία τροφίμων στην κυπριακή αγορά στα οποία εντοπίστηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία των δύο πιο κάτω προϊόντων, στα οποία, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις από τα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους ανιχνεύθηκαν και στα δύο υπολείμματα του μη επιτρεπόμενου στην ΕΕ φυτοφαρμάκου “Chlorpyriphos”, ενώ στο υπό α/α 2 πιο κάτω δείγμα ανιχνεύθηκαν και υπολείμματα του επιτρεπόμενου στην ΕΕ φυτοφαρμάκου “Malathion”, σε επίπεδα πέραν των μέγιστων αποδεκτών ορίων:

1. Ονομασία Τροφίμου: ΜΕΝΤΑ PEPPERMINT
Εμπορική επωνυμία: FINO
Συστατικά: ΜΕΝΤΑ
Αριθμός Παρτίδας: LOT. KΚ03030
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το / best before: 31/12/2024
Βάρος : 10g (10 envelopes / φάκελοι Χ 1g)
Χώρα Καταγωγής / Τόπος Προέλευσης: ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ: ΤΣΙΡΜΠΑΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΒΡΟΥ 100, 11527 ΑΘΗΝΑ

 

2. Ονομασία Τροφίμου: ΔΥΟΣΜΟΣ ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ – GROUND MINT
Εμπορική επωνυμία: CARNATION SPICES
Αριθμός Παρτίδας: L060821
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 31/01/2024
Καθαρό Βάρος : 165 γρ.
Συσκευάζεται από: ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΤΔ

 

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά τις επιχειρήσεις τροφίμων που διακινούν τα εν λόγω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση / απόσυρση όλων των ποσοτήτων των συγκεκριμένων παρτίδων.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα των εν λόγω παρτίδων να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωση τους και εάν επιθυμούν να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα έχουν αγοράσει.

_______________
Υπουργείο Υγείας
22 Οκτωβρίου 2021

Φρούρηση πάρκων στον Δήμο Έγκωμης

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι έχει συνάψει συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία SPS Security Services ltd και από την Τετάρτη 20/10/2021 λειτουργεί υπηρεσία φρούρησης των ακόλουθων δημοτικών πάρκων:

Περιφραγμένα πάρκα

  • Πάρκο Παύλου Ιησού (γωνία οδών Αυτοκράτορος Ιουστινιανού και Βυζαντίου)
  • Πάρκο ΟΠΑΠ (γωνία οδών Α. Αναστασοπούλου και Σπ. Νομπέλη)
  • Πάρκο Εύδωρα Βασιλαρά (οδός Τάσου Ισαάκ)

Μη περιφραγμένα πάρκα

  • Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού (οδός 25ης Μαρτίου)
  • Πάρκο Πεσόντων και Αγνοουμένων Καταδρομέων – Ιωάννη Καλλή (οδός Μαντώς Μαυρογένους)

Το κοινό, σε περίπτωση που διαπιστώνει την πρόκληση οχληρίας ή βανδαλισμών ή άλλων προβλημάτων στα προαναφερόμενα πάρκα, μπορεί να καλεί την ιδιωτική εταιρεία φρούρησης στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων: 99553267, 22265200-203

 

Ο Δήμος Έγκωμης υπέγραψε συμφωνία για την παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο

Ο Δήμος Έγκωμης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία M&I Join My WiFi, για να υλοποιήσει την εγκατάσταση ασύρματων σημείων πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Έγκωμης συμμετείχε στην 3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλέχθηκε ως ένας από τους Δήμους/Κοινότητες της Κύπρου που θα τύχουν επιχορήγησης με το σχετικό κουπόνι, αξίας 15.000 ευρώ. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα εγκατασταθούν 18 σημεία πρόσβασης δημόσιας χρήσης (14 υπαίθρια και 4 εσωτερικά) εντός των δημοτικών ορίων Έγκωμης. Σύντομα θα γνωστοποιηθούν στο κοινό τα 18 σημεία. Η εγκατάσταση και η αγορά του εξοπλισμού θα καλυφθεί πλήρως από ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσω της πρωτοβουλίας «WiFi4EU». Την πρωτοβουλία συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA), με στόχο να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

 

ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Έγκωμης διαθέτει περίπου 35m³ ξυλείας προς πώληση και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι και τις 20/10/2021 στα γραφεία του Δήμου Έγκωμης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Ανώτερο Γραμματειακό Λειτουργό κ. Χρύσανθο Πιερή, στο τηλ. 22453861.

Συλλογή σκυβάλων

O Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι κατά την αργία της 1ης Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Περισυλλογής Σκυβάλων θα εργαστεί κανονικά. Καλούνται οι δημότες να τοποθετήσουν τα σκύβαλα έξω από τα υποστατικά τους κανονικά την ημέρα αυτή.

ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Έγκωμης διαθέτει περίπου 35m³ ξυλείας προς πώληση και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι και τις 30/09/2021 στα γραφεία του Δήμου Έγκωμης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Ανώτερο Γραμματειακό Λειτουργό κ. Χρύσανθο Πιερή, στο τηλ. 22453861.