Δημόσια διαβούλευση για προτεινόμενες αναπτύξεις στην Έγκωμη (30/1/2020)