ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Συμμετοχή
του Δήμου Έγκωμης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

 INSPEC2T
(INSPIRING CITIZENS PARTICIPATION FOR ENHANCED COMMUNITY POLICING ACTIONS)

 

Ο Δήμος Έγκωμης
καινοτομεί και ενισχύει στην ασφάλεια των δημοτών του συμμετέχοντας  σε ένα νέο καινοτόμο ερευνητικό ευρωπαϊκό
έργο και αφορά τον τομέα
πρόληψης της
εγκληματικότητας.

 

Το έργο INSPEC2T
(INSPIRING CITIZENS PARTICIPATION FOR ENHANCED COMMUNITY POLICING ACTIONS)
είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, τριετούς διάρκειας που ξεκίνησε το Μάιο
του 2015 στο οποίο συμμετέχουν 18 εταίροι από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
Το
έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος «H2020-FCT-2014 Ethical/Societal Dimension Topic 2: Enhancing cooperation between law enforcement agencies and citizensCommunity policing».

 

Το έργο θα δοκιμαστεί πιλοτικά και θα αξιολογηθεί σε 5 Ευρωπαϊκές
πόλεις, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Έγκωμης. Οι άλλες 4 πόλεις (
Belfast/Ireland, Valencia/Spain, Groningen/Netherlands and Preston/UK) από σημαντικό αριθμό εμπλεκόμενων φορέων. Το έργο INSPEC2T σκοπεύει να
αναπτύξει μέχρι το Μάιο του 2018 ένα πλαίσιο για την Κοινοτική Αστυνόμευση με
σύγχρονες εφαρμογές που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την εγκληματικότητα
και θα προωθούν την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας και της Κοινότητας.
Ιδιαίτερη  έμφαση δίνεται σε
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης (για τις αστυνομικές αρχές και τους πολίτες)
σχετικά με την Κοινοτική Αστυνόμευση. Οι παραπάνω δραστηριότητες, θα παρέχουν
μια σταθερή βάση για την εξέλιξη του Οδικού Χάρτη για την επόμενη γενιά
Κοινοτικής Αστυνόμευσης στην Ευρώπη.

Στόχος του INSPEC2T είναι να σχεδιάσει, αναπτύξει και υλοποιήσει μια αμφίδρομη πλατφόρμα
επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των πολιτών και της αστυνομίας, που θα
επιτρέψει:

 • διάδοση πληροφοριών από την αστυνομία στο κοινό,

 • συγκέντρωση πληροφοριών από το κοινό, π.χ. πληροφορίες
  σχετικά με απειλές ή πιθανές βίαιες πράξεις, ταραχές ή απομονωμένες
  εγκληματικές δραστηριότητες,

 • παροχή πληροφοριών στους πολίτες σε πραγματικό χρόνο για
  κάθε περιστατικό εγκληματικότητας στη γειτονιά τους,

 • αναφορά πληροφοριών από μέλη του κοινού (πολίτες,
  δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς) στην αστυνομία με σχόλιο, φωτογραφία ή
  βίντεο που έχει καταγραφεί από κινητά τηλέφωνα.

Ο Δήμος Έγκωμης υποστηρίζει και συνδράμει στο εν λόγω έργο INSPEC2T,  ως συνεργαζόμενος φορέας από την έναρξη
του έργου. Σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, την Κοινοτική Αστυνόμευση και
την εταιρία ADITESS, ο Δήμος Έγκωμης στοχεύει στην ενημέρωση των δημοτών του σε
θέματα που αφορούν την προστασία και ασφάλεια τους. Υποστηρίζει την παραγωγή
συγχρόνων και καινοτόμων εργαλείων / υπηρεσιών που βοηθούν στην πρόληψη των
εγκλημάτων και σε θέματα ασφάλειας των πολιτών, ιδιωτικών οικιών και εμπορικών καταστημάτων.

 Σε μεταγενέστερο
στάδιο θα γίνει ενημέρωση των δημοτών Έγκωμης για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος
η οποία υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

 

 


print