Δεν θα γίνονται αποδεκτά αιτήματα για ακύρωση προστίμων για τροχαίες παραβάσεις  

Η Νομική Υπηρεσία με αφορμή τη νέα νομοθεσία που αφορά στην αύξηση των εξώδικων προστίμων σε σχέση με συγκεκριμένες τροχαίες παραβάσεις, ανακοινώνει ότι αιτήματα για ακύρωση όλων ανεξαιρέτων των εξώδικων προστίμων δεν θα γίνονται αποδεκτά εφόσον τέτοια αιτήματα είναι εκτός των πλαισίων της σχετικής νομοθεσίας.

«Συνεπώς τα εν λόγω εξώδικα πρόστιμα θα πρέπει είτε να πληρώνονται εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία είτε, εάν ο καταγγελλόμενος το επιθυμεί, να αμφισβητούνται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, όταν ασκηθούν ποινικές διώξεις λόγω της μη πληρωμής τους», αναφέρει η Νομική Υπηρεσία σε ανακοίνωση της.

Διευκρινίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι καταγγελλόμενοι θεωρούν ότι υπάρχει έκδηλο τυπικό λάθος στην έκδοση και επίδοση του εξώδικου προστίμου μπορούν να απευθύνονται στις Αρχές που εξέδωσαν το εξώδικο πρόστιμο, υποβάλλοντας το παράπονο τους και οι εν λόγω Αρχές, αξιολογώντας τα αιτήματα, δυνατό να διαβιβάσουν σχετικές εισηγήσεις στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος στα πλαίσια των συνταγματικών του εξουσιών θα εξετάζει το ενδεχόμενο μη ποινικής δίωξης.

Σημειώνεται ακόμη ότι η υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες Αρχές δεν αναστέλλει την προθεσμία που προβλέπεται στη σχετική Νομοθεσία για πληρωμή του προστίμου.

Ενημερώνει τέλος ότι αιτήματα για αναστολή ποινικής δίωξης όταν πλέον η υπόθεση θα καταχωρείται στο Δικαστήριο θα αξιολογούνται με πολύ αυστηρά κριτήρια και πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

print