Διευθετήσεις για εξωτερική εστίαση

Ενόψει της επαναλειτουργίας επιχειρήσεων υπηρεσιών εστίασης που η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους, ο Δήμος Έγκωμης επιθυμεί να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες τέτοιων υποστατικών στο Δήμο, πως προτίθεται να εξετάσει την παραχώρηση διευκολύνσεων χρήσης εξωτερικών χώρων, εφόσον προηγηθεί αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο για εξέταση και λήψη σχετικής απόφασης.

Το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο, έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αυθαιρεσιών, παρανομιών αλλά και για προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

print