Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη διαχείριση κυλικείων σε πάρκα

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη διαχείριση των μικρών κυλικείων που βρίσκονται εντός των δημοτικών πάρκων Παύλου Ιησού, Μιχαλάκη Ζιβανάρη, Αγίων Πάντων και ΟΠΑΠ, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση και τους όρους λειτουργίας των κυλικείων από τα γραφεία του Δήμου Έγκωμης (οδός Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 17/12/2021 (ώρα 12:30 μ.μ.). Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον Ανώτερο Γραμματειακό Λειτουργό, κ. Χρύσανθο Πιερή, στα τηλ. 22453800 και 22453861.

print