Δήλωση ενδιαφέροντος για λειτουργία μικρών περιπτέρων σε Πάρκα

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις από δημότες του για τη λειτουργία μικρών περιπτέρων που βρίσκονται εντός του χώρου των πάρκων Αγίων Πάντων (πλησίον εκκλησίας Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας) και Πάρκο ΟΠΑΠ (στην περιοχή Γ’ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας).

Οι αιτήσεις, ξεχωριστές για κάθε πάρκο, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Δήμου Έγκωμης, τηλ. 22453861 κατά τις εργάσιμες ώρες.

print