ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Ο Δήμος Έγκωμης και η Σχολική Εφορεία Έγκωμης ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων σχολικών τροχονόμων, για την σχολική περίοδο 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια και να προσκομίσουν σχετικές βεβαιώσεις πριν τη συνέντευξη.

α) Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους (αντίγραφο ταυτότητας), β) Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο από την αστυνομία, γ) Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς.

Όσοι επιλεγούν θα τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου. Στη συνέχεια να κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2017-2018, με συγκεκριμένους όρους. Ωράριο απασχόλησης: 7-8 π.μ. και 12.30- 2 μ.μ.

Οι δηλώσεις να υποβάλλονται στο Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της Πέμπτης 24 Αυγούστου 2017, μέσα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα τηλέφωνα 22453856 και 22453859.

print