Δήλωση ενδιαφέροντος για σχολικούς τροχονόμους στο Δήμο Έγκωμης

Ο Δήμος Έγκωμης και η Σχολική Εφορεία Έγκωμης ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων σχολικών τροχονόμων, για τη σχολική περίοδο 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

α) Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους, β) Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, γ) Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς.

Όσοι επιλεγούν θα τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου. Στη συνέχεια θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2021-2022.

Ωράριο απασχόλησης: 7:00-8:00 π.μ. και 12:30- 2:00 μ.μ.

Οι δηλώσεις να υποβάλλονται στον Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της Παρασκευής 27 Αυγούστου 2021, μέσα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

print