Δωρεά στο Δήμο Έγκωμης


Σε σεμνή τελετή η εταιρεία Ojo Sunglasses παρέδωσε στο Δήμο Έγκωμης 100 καλάθους, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για απόρριψη μικρών αχρήστων αντικειμένων και περιττωμάτων σκύλων.

Οι κάλαθοι θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της Έγκωμης. Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου ευχαρίστησε τους διευθυντές της εταιρείας κ. Μεσολογγίτη και κ. Τελεβάντο για τη  δωρεά  τους στο Δήμο.

Επίσης η εταιρεία χορήγησε το πρόγραμμα ανάπτυξης του πρασίνου στο Δήμο Έγκωμης, με εξωραϊσμό μικρών νησίδων πρασίνου, στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

print