Εγκατάσταση φορητού αισθητήρα μέτρησης της ποιότητας του αέρα στο Δήμο Έγκωμης

Στην εγκατάσταση φορητών αισθητήρων μέτρησης της ποιότητας του αέρα σε 5 σημεία στη Λευκωσία, προχώρησε ο ερευνητικός οργανισμός CARDET στο πλαίσιο του έργου AIRTHINGS. Οι εν λόγω αισθητήρες θα μετρούν τα επίπεδα σωματιδίων (PM2.5, PM10), CO, NO2, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την περιβαλλοντική πίεση συμβάλλοντας στην πιο αξιόπιστη καταγραφή της ποιότητας του αέρα στην πρωτεύουσα. Το κοινό θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις μετρήσεις μεσα από εφαρμογή που θα αναπτυχθεί τους αμέσως επόμενους μήνες.

Η τοποθέτηση των αισθητήρων έγινε σε συνεργασία με τους Δήμους Λακατάμειας, Έγκωμης, Λατσιών, Στροβόλου και τη Βουλή κατά τρόπο που επιτρέπει την κάλυψη των βασικών αστικών περιοχών της επαρχίας Λευκωσίας. Μέσα στο πλαίσιο του έργου τοποθετήθηκε και στο Δήμο Έγκωμης στην Λεωφ. Ηλία Παπακυριακού αισθητήρας μέτρησης της ποιότητας του αέρα.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί  κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η καλή ποιότητα αέρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υγεία και αποτελεί απαραβίαστο δικαίωμα και πρωταρχική ανάγκη για τον άνθρωπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται καθημερινά από τους υφιστάμενους σταθμούς μετρήσεως της ποιότητας του αέρα στη Λευκωσία, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπτά από τη νομοθεσία όρια, παρά μόνο κατά τις μέρες με αυξημένα επίπεδα σκόνης.

Το Έργο AIRTHINGS συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg V-B Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020” και αποτελεί σύμπραξη Εταίρων πέντε ευρωπαϊκών χωρών. Στο πλαίσιο προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, το Έργο στοχεύει να προτείνει στους φορείς χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καινοτόμα και οικονομικά αποδοτικά μέτρα που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα αέρα στις αστικές περιοχές ευαισθητοποιώντας παράλληλα το κοινό στην υιοθέτηση και έμπρακτη εφαρμογή τους.

print