Ειδικοί χώροι στάθμευσης για αναπήρους

Ο Δήμος Έγκωμης υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο διευκόλυνσης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και μετά από σχετική οδηγία του Αρχηγείου της Αστυνομίας, οι δημοτικοί τροχονόμοι διενεργούν καθημερινά ελέγχους στους ειδικούς χώρους στάθμευσης αναπήρων (δημόσιους ή και ιδιωτικούς δημόσιας χρήσης π.χ. ξενοδοχείων, πολυκαταστημάτων).

Παρακαλούνται όλοι να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες και τις σχετικές σημάνσεις για αποφυγή επιβολής προστίμων.

print