ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 (Ν. 127(I)/2018)

 Άρθρο 26

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δίδεται ειδοποίηση για την εκτέλεση δημόσιας παρουσίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 7 του άρθρου 26 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για τον «Διαχωρισμό Γης και το προτεινόμενο Χωροταξικό Σχέδιο» που πρόκειται να υλοποιηθεί στην Έγκωμη, στην Λευκωσία.

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει με φυσική παρουσία, την Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022, και ώρα 18:00, στο Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου (στη διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 8, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 2321, Λακατάμεια, Λευκωσία). Στην παρουσίαση θα παρουσιασθεί το Έργο και τα κύρια αποτελέσματα των μελετών που εκπονήθηκαν και σε αυτή μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που ετοιμάστηκε για το Έργο είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.alaplanning.com, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cloud.alaplanning.com/owncloud/index.php/s/9s4MsdnwAkAUxL7

 Ιερά Μονή Κύκκου

print