Δήμος Έγκωμης
Διεύθυνση: Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη, Λευκωσία
Ταχυδρομική Θυρίδα (Τ.Θ.) 27504, 2430 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22453800
Τηλεομοιότυπο (Φαξ): +357 22352521
Ηλ. ταχυδρομείο (Email)[email protected]
Για να δείτε άλλα χρήσιμα τηλέφωνα πατήστε εδώ.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
print