Δήμος Έγκωμης
Ταχ. Θυρίδα: 27504, 2430 Έγκωμη
Τηλέφωνο: +357 22453800
Τηλεομοιότυπο (Φαξ): +357 22352521
Ηλ. ταχυδρομείο (Email)[email protected]
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
print