Για κάθε ενορία διορίζεται Κοινοτάρχης από τον Υπουργό Εσωτερικών με βάση το νόμο περί Κοινοτήτων. Οι Κοινοτάρχες δεν ασκούν εξουσία, αλλά περιορίζονται στην εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων που απορρέουν από διαφόρους νόμους ή καθορισμένες διαδικασίες, όπως για την έκδοση πιστοποιητικών κατοχής ακίνητης ή κινητής ιδιοκτησίας και πιστοποιητικών κληρονόμων αποβιώσαντος, την πιστοποίηση υπογραφών σε διάφορα έντυπα (όπου αυτό απαιτείται) κ.ά.

Κοινοτάρχης Έγκωμης έχει διοριστεί η κυρία Θάλεια Αθηαινίτου.

Ωράριο εξυπηρέτησης: Δευτέρα-Παρασκευή 8:30 – 10:30 π.μ. (κατόπιν συνεννόησης)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99-639993

Διεύθυνση: Βασίλη Μιχαηλίδη 15, 2406 Έγκωμη 

 

print