Ενημέρωση για τα τέλη σκυβάλων

Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για άμεσο τερματισμό της λειτουργίας της χωματερής στον Κοτσιάτη και για τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την εν λόγω απόφαση, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την εκτροπή των οικιακών απόβλητων της Επαρχίας Λευκωσίας στην υφιστάμενη Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κόσιη. Ως εκ τούτου, οι Δήμοι της Επαρχίας Λευκωσίας από τον Σεπτέμβριο του 2018 θα πρέπει να συμμορφωθούν με την πιο πάνω απόφαση, προβαίνοντας στις αναγκαίες διαδικασίες για προώθηση των οικιακών αποβλήτων στην μονάδα της Κόσιης. Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει αυξημένο κόστος για τους Δήμους.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι το υφιστάμενο κόστος συλλογής, μεταφοράς και χρήσης του χώρου σκυβάλων στον Κοτσιάτη ανέρχεται σε €8,00 ανά τόνο και με την εκτροπή των οικιακών απόβλητων της Επαρχίας Λευκωσίας στην υφιστάμενη Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κόσιη, το κόστος θα κυμανθεί για τους Δήμους περίπου σε €43,00 ανά τόνο. Για το Δήμο Έγκωμης το συνολικό ετήσιο επιπλέον κόστος υπολογίσθηκε αρχικά στις 350 χιλιάδες ευρώ.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όλοι οι Δήμοι της Επαρχίας Λευκωσίας θα προβούν σε αναθεώρηση των τελών. Οι αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων θα επιβληθούν αρχής γενομένης από το 2018. Προς αντιμετώπιση μέρους των αυξημένων δαπανών που θα προκύψουν κατά τους τελευταίους 3-4 μήνες του τρέχοντος έτους, το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης αποφάσισε την επιβολή αύξησης επί των τελών σκυβάλων 2018, ύψους 5 ευρώ ανά οικιακό υποστατικό.

print