Ενημέρωση για το έργο Ποδηλατικής Υποδομής

Αναφορικά με την κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το Κέντρο της Πόλης (Φάση Β΄, Μετόχι- Πεδιαίος), το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα πραγματοποιήσει ενημερωτική συνάντηση στην Έγκωμη για το εν λόγω έργο. Αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος θα παρουσιάσουν το έργο και τα πλεονεκτήματα που αυτό θα έχει στην πόλη και θα επικεντρωθούν στον σχεδιασμό της Β’ φάσης που διέρχεται μέσα από τους Δήμους Έγκωμης και Λευκωσίας. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στις 12 Ιανουαρίου και ώρα 7 μ.μ. και είναι ανοικτή για το κοινό. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Α΄ Φάση του Έργου που έχει μόλις ολοκληρωθεί, συνδέει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και συνεχίζει μέχρι τον οδό Ιωνά Νικολάου στην Έγκωμη. Η Β΄ Φάση του Έργου είναι η συνέχεια έργου από την Ιωνά Νικολάου στην Έγκωμη μέχρι την Πύλη Πάφου στην Λευκωσία.

print