ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Σχέδιο υπηρεσίας θέσης

Αίτηση για διορισμό

Ο Δήμος Έγκωμης  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.(Κλίμακα Α2, A5, Α7 (II) ). Η Θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτέ γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω κλίμακες ισχύει η μείωση κλιμάκων εισδοχής για πρόσωπα που διορίζονται από την 1/1/2012 και στο εξής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στο Δήμο Έγκωμης έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη, το αργότερο μέχρι τις 13 Απριλίου (Μεγάλη Πέμπτη) 2023 και ώρα 12:00.

Οι αιτήσεις πρέπει  να συνοδεύονται από αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στο σχέδιο υπηρεσίας και βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες, από την ιστοσελίδα του Δήμου Έγκωμης www.engomi.org, στην ενημέρωση (ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ).

Ενόψει της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής αιτήσεως.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ: 22453861.

 

 


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για πλήρωση πέντε (5) θέσεων Εργατών Γενικών Καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης και της Υπηρεσίας Συλλογής Σκυβάλων ως αντικαταστατών, όταν παρουσιάζεται ανάγκη. Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ5.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στα Γραφεία του Δήμου Έγκωμης, Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργατών:

(Για κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση).

  • Τριών (3ών) θέσεων Εργατών Γενικών Καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης και της Υπηρεσίας Συλλογής Σκυβάλων, ως αντικαταστατών, όταν παρουσιαστεί ανάγκη, Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ5/1, Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.203,35 (χωρίς Tιμάριθμο).
  • Τεσσάρων (4ων) θέσεων Εργατών Περισυλλογής Σκυβάλων, Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ6/1, Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.278,62 (χωρίς Tιμάριθμο).

Έντυπο της Αίτησης, μπορεί να παραληφθεί από το Γραφείο Υποδοχής του Δήμου Έγκωμης, Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και από την ιστοσελίδα του Δήμου Έγκωμης, www.engomi.org στην Ενημέρωση (ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στα Γραφεία του Δήμου Έγκωμης, Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3ών) θέσεων Εργατών Γενικών Καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης και της Υπηρεσίας Συλλογής Σκυβάλων, ως αντικαταστατών, όταν παρουσιαστεί ανάγκη, Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ5/1, Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.203,35 (χωρίς Tιμάριθμο).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στα Γραφεία του Δήμου Έγκωμης, Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4ων) θέσεων Εργατών Περισυλλογής Σκυβάλων, Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ6/1, Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.278,62 (χωρίς Tιμάριθμο).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στα Γραφεία του Δήμου Έγκωμης, Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση (4) έκτακτων θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού. Οι (3) θέσεις αφορούν εργάτες για συλλογή σκυβάλων και η (1) θέση επαγγελματία οδηγό για απασχόληση στον τομέα σκυβάλων και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Οι θέσεις αφορούν περίοδο (11) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αιτήσεις κατά τις εργάσιμες ώρες (07:30 – 15:00) από τα γραφεία του Δήμου, στην οδό Ερεχθείου 3, στην Έγκωμη ή να τις προμηθευτούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αίτηση για έκτακτη απασχόληση επί προσωρινής βάσης ωρομίσθιου προσωπικού

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στα γραφεία του Δήμου μέχρι τη Δευτέρα 2/11/20 και ώρα 12 μ.

 

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Ο Δήμος Έγκωμης  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Οι αιτητές θα κληθούν σε γραπτή εξέταση σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα και που θα γνωστοποιηθεί με προσωπική επιστολή. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και πληροφορίες για τα θέματα και την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο αιτητής με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλει δικαίωμα εξέτασης €20,00 στο Ταμείο του Δήμου Έγκωμης (ωράριο Ταμείου 08:00 – 14:00). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την προκήρυξη της θέσης (απαιτούμενα προσόντα, λεπτομέρειες υποβολής κ.λπ.) παρακαλώ δέστε το αρχείο που ακολουθεί:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Έντυπα αιτήσεων:
Αίτηση για διορισμό
Συγκατάθεση για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν την απασχόληση στον τομέα αποκομιδής σκυβάλων για περίοδο δέκα (10) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αιτήσεις κατά τις εργάσιμες ώρες (07:30-15:00) από τα γραφεία του Δήμου, στην οδό Ερεχθείου 3, στην Έγκωμη ή να τις προμηθευτούν από τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Αίτηση για έκτακτη απασχόληση επί προσωρινής βάσης ωρομίσθιου προσωπικού

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στα γραφεία του Δήμου Έγκωμης μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

Δεν υπάρχουν κενές θέσεις στον Δήμο Έγκωμης την παρούσα φάση.

print