Επιδιόρθωση λεωφόρου Λυκαβηττού που εμπίπτει στα δημοτικά όρια Έγκωμης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης, κατά την τακτική συνεδρία του ημερ. 7/2/2017, αποφάσισε την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών για εξασφάλιση χρηματοδότησης, με σκοπό τη ριζική επιδιόρθωση του τμήματος της λεωφόρου Λυκαβηττού το οποίο εμπίπτει στα δημοτικά όρια Έγκωμης. Έχουν, ήδη, δοθεί ανάλογες οδηγίες στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον σχεδιασμό, τον υπολογισμό κόστους και την ετοιμασία όρων Δημόσιων Προσφορών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης ενημερώνει το κοινό ότι η λεωφόρος Λυκαβηττού αποτελεί κύριο οδικό άξονα, με πληθώρα υπερτοπικών διελεύσεων που αφορούν τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, του Σταθμού Λεωφορείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΟΑ και της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης.

Παρά τα επίμονα διαβήματα του Δήμου Έγκωμης προς τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς για να συνεισφέρουν οικονομικά στο έργο της ριζικής επιδιόρθωσης, δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση, διότι εξακολουθεί, δυστυχώς, να ισχύει η ξεπερασμένη διάταξη περί δρόμων ευθύνης των Δήμων (τοπικής σημασίας) και δρόμων ευθύνης του Κράτους, για τους οποίους υπεύθυνο είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

print