Ετήσιο πρόγραμμα τοποθέτησης κλαδεμάτων (2018)

Σας ενημερώνουμε ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες μπορείτε να απορρίπτετε  κλαδέματα στην περιοχή σας,  είναι οι ακόλουθες:

ΠΕΡΙΟΧΗ 1η Περίοδος 2η Περίοδος 3η Περίοδος 4η Περίοδος
Περιοχή Προδρόμου και Στασίνου 1/2-3/2 3/5-5/5 31/7-2/8 30/10-1/11
Περιοχή παλιάς Έγκωμης και Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 8/2-10/2 10/5-12/5 7/8-9/8 7/11-9/11
Βιομηχανική Περιοχή και Περιοχή Ι.Ν. Αγίων Πάντων 19/2-21/2 21/5-23/5 18/8-20/8 19/11-21/11
Περιοχή Δημαρχείου, Κυβερνητικών Δεξαμενών και πολυκατ. Καραντώκη 2/3-4/3 1/6-3/6 30/8-1/9 1/12-3/12
Περιοχή Hilton Park και Παρισσινού 14/3-16/3 12/6-14/6 10/9-12/9 13/12-15/12
Περιοχή Γυμνασίου Μακ/σας και περιοχή Ανατ. Κρατικής Έκθεσης 25/3-27/3 23/6-25/6 21/9-23/9 25/12-27/12
Περιοχή Μακαρίου Σταδίου και περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ 5/4-7/4 5/7-7/7 2/10-4/10 5/1-7/1
Περιοχή Τύμβου (ολόκληρη) 17/4-19/4 16/7-18/7 14/10-16/10 16/1-18/1

Παρακαλούμε όπως τηρείτε το πρόγραμμα για να υπάρχει στο Δήμο μας όσο το δυνατό μεγαλύτερος βαθμός

print