Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο είναι πλέον γεγονός

Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο είναι πλέον γεγονός.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου χαιρετίζει τη χθεσινή ιστορική ψήφιση των τριών Νομοσχεδίων που προνοούν τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την τοπική δημοκρατία στον τόπο μας.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του μοντέλου διακυβέρνησης από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η διαβούλευση της οποίας βασίστηκε στις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης και σε εξειδικευμένες τεχνοκρατικές και οικονομοτεχνικές μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται η δημιουργία οικονομικά και διοικητικά ανεξάρτητων Τοπικών Αρχών, οι οποίες θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν και να ασκούν πραγματική και ουσιαστική τοπική πολιτική. Επαναλαμβάνουμε ότι η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στόχο έχει την παροχή της καλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, διασφαλίζοντας έτσι την βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας.

Παρά τις επιμέρους αδυναμίες που περιλαμβάνει η νέα Νομοθεσία, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι γίνονται σημαντικά βήματα ενίσχυσης των Δήμων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά τους αλλά και τον εμπλουτισμό των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους.

Η αναγκαιότητα για Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει καταγραφεί ως διαχρονική θέση της Ένωσης Δήμων. Όλα τα μέλη της Ένωσης εκδήλωσαν τη βούληση και την αφοσίωσή τους στο στόχο επίτευξης του εγχειρήματος της Μεταρρύθμισης και, ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εργάστηκαν εντατικά σε πνεύμα δημοκρατικότητας και συναίνεσης προς τον στόχο που έθεσαν.

Το σημερινό μοντέλο Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει συμπληρώσει προ πολλού τον κύκλο του.  Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί πάνω από όλα μια επένδυση στη δημοκρατία, στον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να εργαστούμε με την ίδια βούληση και αφοσίωση για την επιτυχή εφαρμογή της, αφού τα οφέλη της Μεταρρύθμισης αυτής θα τα καρπωθεί πρωτίστως ο πολίτης. Οι άνθρωποι αυτού του τόπου, το αξίζουν.

Ένωση Δήμων Κύπρου
Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022

print