Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EMBRACIN, διοργανώθηκε με επιτυχία στις 26/10/2022 Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης από τον Δήμο Έγκωμης. Η Ημερίδα έγινε γραφεία του οργανισμού CODECA στον Άγιο Δομέτιο.

Ο σκοπός της Ημερίδας ήταν να φέρει κοντά βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι οι τοπικές αρχές, η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι κοινότητες των μεταναστών, οι εθελοντικές οργανώσεις / ΜΚΟ και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, με σκοπό να παρουσιαστεί το μοντέλο του έργου EMBRACIN και να διεξαχθεί συζήτηση αναφορικά με την εφαρμογή του σε τοπικό ή παγκύπριο επίπεδο, στο πλαίσιο δράσεων που αφορούν την ενσωμάτωση και ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλάμβανε παρουσίαση του έργου και της Κοινοπραξίας, καθώς επίσης και συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Μέσω της συζήτησης και της ανταλλαγής εμπειριών, οι συμμετέχοντες έδωσαν τη δική τους συνδρομή στην εξεύρεση τρόπων εφαρμογής του μοντέλου και προσαρμογής του στο τοπικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δύο κύκλων συζητήσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την πρωτοβουλία του καθηγητή Calo που ενέπνευσε τη δημιουργία του έργου καθώς και τους βασικούς πυλώνες και τις αρχές του. Το προσωπικό που εμπλέκεται στην εφαρμογή του έργου παρουσίασε αναλυτικότερα την πιλοτική φάση του έργου στην Κύπρο, τις προκλήσεις και τα αποτελέσματά της, ενώ δύο μετανάστες που συμμετέχουν στο έργο μίλησαν για τις προσωπικές τους εμπειρίες. Ακολούθησε συζήτηση, όπου οι μετανάστες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν ανοικτά τις απόψεις τους για το έργο αλλά και γενικότερα το πλαίσιο που διέπει την ένταξη των μεταναστών στην Κύπρο, ενώ δόθηκε ανατροφοδότηση αναφορικά με τους τρόπους βελτίωσης και τη βιωσιμότητα του έργου.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τον Δήμο Έγκωμης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του έργου EMBRACIN (Enhancing Migrants’ Bottom-up, Responsive and Citizen-led Integration in Europe), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Το έργο EMBRACIN θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Για το όραμα και τα αποτελέσματα του έργου μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: www.embracin.eu/

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε επίσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: www.facebook.com/embracin.eu

Άτομο επικοινωνίας: Σωκράτης Σαρρής, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Email: [email protected]

print