“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 7/2/2017”

επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

 1.  Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
  ΄Εγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 1/17, ημερ. 17/1/2017.
 2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:
  Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.16.0.1(Π)- Προσωπικό Γενικά Θέματα Υπαλλήλων
  · Ενημέρωση από Δήμαρχο για ανάγκες του Δήμου λόγω κενωθεισών θέσεων και των απαγορευτικών διατάξεων που συνεχίζει να επιβάλλει το αρμόδιο υπουργείο.
  Επισυνάπτονται:
  · Όροι έγκρισης προϋπολογισμού για το 2017 (το σχετικό έγγραφο σας απεστάλη ήδη).
  · Επιστολή από Τμήμα Δημόσιας Υπηρεσίας ημερ. 29/9/2016.
  · Επιστολή LGS Logal Government Services ημερ. 12/1/2017.
 3. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.167.5- Διαχειριστική Επιτροπή
  Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 1/2017, ημερ. 2/2/2017.
 4. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.11(α)- Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων
  Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 1/2017, ημερ. 23/1/2017, και αρ. 2/2017 ημερ.1/2/2017.
 5. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.2– Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας
  Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 1/2017, ημερ. 26/1/2017.
 6. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.185.2- Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος
  Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 1/2017, ημερ.1/2/2017.
  ΚΕΡΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗ
 7. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.280.7- Προστασία Περιβάλλοντος
  Αρ.Φακ.ΔΕΒ 122/90- Χρυσόστομος Κυριάκου & άλλη (για ΜΤΝ)
  · Επιστολή από ΜΤΝ ημερ. 9/1/2017.
  · Έκθεση έρευνας επιπέδων έκθεσης κινδύνου από μετρήσεις ηλεκτομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας από τον κ. Ανδρέα Νεοκλέους
  · Σημείωμα από κα Στέλλα Αγαθοκλέους, Τεχνικό του Δήμου.
  · Επιστολή από Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ημερ. 1/2/2017.
 8. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.5(δ)- Δικαστηριακές Υποθέσεις
  Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3.49(δ)
  Επιστολή από κα Μ. Καλογέρη και σημείωμα από Αν. Δημοτικό Γραμματέα.
 9.  Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.264.0.23(β)- Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Έγκωμης
  Διαχειριστική Επιτροπή Πολυδύναμου Κέντρου Έγκωμης.
  · Κοινοποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  · Νομικές γνωματεύσεις κ.κ. Α. Αγγελίδη, Π. Αγγελίδη και Ελ. Λιάτσου
  · Επιστολή από κα Ζ. Αργυρίδου και κ. Φ. Ζαχαριάδη
  · Ιδρυτική πράξη Πολυδύναμου Κέντρου Δήμου Έγκωμης (2 έγγραφα)
 10. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.12(β)- Αιτήματα δημοτών για δενδροφύτευση γειτνιάζοντος με την οικοδομή τους χώρου πρασίνου.
  Σημείωμα από κ. Χρ. Πιερή, ημερ. 8/12/16.
 11. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.50.0.1(α)-Αποθήκες του Δήμου
  Σημείωμα από κ. Χρ. Πιερή, ημερ. 3/1/17.
 12.  Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.27.0.6.0.2- Ο περί Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμος (Ν. 85(Ι)/2005)
  Αίτημα από την Ένωση Δήμων Κύπρου.
 13. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.60.0- Αλλαγή συνόρων
  Αρ.Φακ.Β 1398/85 Τόμος Α’ & Β’ – Δρ Στέλιος Χατζηστυλλής & Στέφανος Χατζηστυλλής
  Επιστολές από κ. κ. Στ. και Στ. Χατζηστυλλή ημερ. 29/11/2016 και σημειώματα από κ. Α. Αρότη, Δημοτικό Μηχανικό.
 14. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΤΕΚ
  · Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.16.0.26
  Πληρωμή συνδρομών προς ΕΤΕΚ.
 15.  Αρ.Φακ.Β 759/85(Β΄) – Χριστοφόρου Τροοδία & άλλη (Έτσι απλά όπως παλιά)
  Επιστολή από δικηγορικό γραφείο του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Π. Αγγελίδη ημερ. 23/12/2016.
 16. Αρ.Φακ.Β 1642/82- Κτήριο Οθέλλος
  Εξαναγκαστικός εκσυγχρονισμός με πρόταση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 17. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.56.2- Πλανοδιοπωλήσεις
  Αίτημα από κ. Νεσσίμ Σαλίπ ημερ. 11/1/2017 και σημείωμα από κ. Χρ. Χριστοδούλου, Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή ημερ.31/1/2017.
 18. Αρ.Φακ.Α/Α136α- Γ. Πισσούριος
  · Απόφαση Δ.Σ. αρ. 14/16
  · Σημείωμα από επόπτη καθαριότητας, κ. Μενέλαο Παναγιώτου
  · Φύλλο Αξιολόγησης για την περίοδο 14/11/16- 14/2/17
  · Έκθεση αξιολόγησης από την κα Ν. Πιπερίδου
 19. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(54)
  Εκκρεμούσες δικαστηριακές υποθέσεις
  Σημείωμα από την κα Έλλη Ανδρέου, Λογιστικό Λειτουργό.
 20. Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών
  Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών για το 2016-2017.
print