“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 7/3/2017”

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1.     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού  Συμβουλίου

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 1/17, ημερ. 17/1/2017.

2.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.31.0.7(γ)–Αντιπλημμυρικό Έργο Καναλιού Κλήμου.

Ενημέρωση από Δήμαρχο για συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις 3/3/2017.

3.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.1(γ)- Τεχνική Επιτροπή, Επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων και Επιτροπή Τροχαίας και Κυκλοφοριακών Προβλημάτων.

Έγκριση πρακτικών συνεδρίας Επιτροπής αρ. 1/2017, ημερ. 24/2/2017.

4.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.167.5- Διαχειριστική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 2/2017, ημερ. 6/3/2017.

5.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.187.0.1- Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού

Έγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2017, ημερ. 3/3/2017.

6.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.11(α)- Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων

Έγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 3/2017, ημερ. 14/2/2017.

7.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.2– Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας

και Καθαριότητας

Έγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 2/2017, ημερ. 2/3/2017.

8.    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.7.0.1/15- Συμβόλαιο με την εταιρεία MHI & PARTNERS LTD για παροχή υπηρεσιών για την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου και παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο δήμο Έγκωμης για περίοδο ενός χρόνου.

Καθοδηγητική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικών Καθοδηγητικής επιτροπής αρ. 1/2017, ημερ. 23/2/2017.

9.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.223.0.5(α)- Βελτίωση της λεωφόρου Λευκοθέου στον Στρόβολο και στην Έγκωμη

Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.2.223.0.1(γ)- Νέος δρόμος Λευκωσίας- Ανθούπολης- Κοκκινοτριμιθιάς (λεωφόρος Ηρώων)

Επιστολή Τμήματος Δημοσίων Έργων ημερ. 3/2/2017, στο Δήμο Έγκωμης.

10. Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.38.0.1(β)- Φώτα Τροχαίας

Αρ. Φακ.Δ..Ε5.38.24- Τροχαία

Επιστολή από Τμήμα Δημοσίων Έργων ημερ. 25/11/2016, στο Δήμο Έγκωμης.

11. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.211.13- Φιλανθρωπικές Εισφορές

Επιστολή από κ. Νίκο Παναγιώτου ημερ. 28/1/2017.

12. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.264.0.23(β)- Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Έγκωμης

Ενημέρωση από Δήμαρχο.

13. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.67.6(β)- Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Δήμο Έγκωμης

Επιστολή από εταιρία Netmasters ημερ. 23/2/2017.

14. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.27.0.5(δ)- Διαχωρισμός και Ανακύκλωση Σκυβάλων

Σημείωμα από κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή για τοποθέτηση μεταλλικών κάδων για συλλογή ρουχισμού.

15. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.15-Χώροι Πρασίνου

Επιστολή από κ. Βαρνάβα Βαρνάβα ημερ. 14/2/2017, στο Δήμο Έγκωμης.

16. Αρ. Φακ.Δ.Ε.5. 46.0.1(α)- Πάρκο Αγίων Πάντων

Επιστολές από δημότες ημερ. 28/1/2017 και 19/2/2017 για χρησιμοποίηση του πάρκου για γαμήλιες δεξιώσεις.

17. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.5(δ)- Δικαστηριακές Υποθέσεις

Κατάλογος νομικών συμβούλων και συνεργαζόμενων δικηγόρων.

18. Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.211.13- Φιλανθρωπικές Εισφορές

Πακέτα αγάπης 4 περίοδοι το χρόνο, σε συνεργασία με ιερούς Ναούς Αγ. Νικολάου και Αγ. Πάντων.

19. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.234.0.1(ζ)- Γενικό Μητρώο Ταφής

Σημείωμα από τον κ. Λοΐζο Κυριάκου ημερ. 15/2/2017.

20. Αρ.Φακ.ΔΕΔ 27/12- A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD

Σημείωμα από κ. Γιάννο Ιωάννου, Τεχνικό του Δήμου ημερ. 28/2/2017.

21. Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών

Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών 2017-12/3/2018.

22. Διάφορα

print