Καθαρισμός ανοικτών χώρων οικοπέδων – χωραφιών

Καθαρισμός ανοικτών χώρων οικοπέδων – χωραφιών για το έτος 2022 στον Δήμο Έγκωμης

Ο Δήμος Έγκωμης μέσα στο πλαίσιο βελτίωσης της υγιεινής του περιβάλλοντος και της προστασίας της δημόσια υγείας καλεί τους ιδιοκτήτες ανοικτών χώρων (οικοπέδων-χωραφιών) όπως μεριμνήσουν για την καθαριότητα αυτών μέχρι την 29/4/2022 ώστε να μην προκαλείται οχληρία σύμφωνα με τα άρθρα 91(δ) και 92 του Περί Δήμων Νόμου, Νόμος 111/85.

Με σκοπό να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή ο Δήμος Έγκωμης αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ανοικτών χώρων μέσω ιδιώτη εργολάβου νοουμένου πως θα γίνει αποδεκτή η καταβολή στο Δήμο του ποσού των €45,00 για κάθε καθαριζόμενο χώρο έκτασης 521 τ.μ. που αντιστοιχεί σε ένα κανονικό οικόπεδο.

Ως εκ τούτου τονίζεται πως θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των ανοικτών χώρων/οικοπέδων που επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στον καθαρισμό τους, να δηλώσουν τούτο γραπτώς στο Δήμο Έγκωμης μέσω email ([email protected]) ή με φαξ στο 22352521 ή με επιστολή πως θα αναλάβουν οι ίδιοι προσωπικά τον καθαρισμό των μέσα στην προθεσμία που όρισε ως ανωτέρω ο Δήμος.

Διευκρινίζεται πως όσοι ιδιοκτήτες ανοικτών χώρων επιθυμούν να καθαριστούν οι χώροι τους από το Δήμο Έγκωμης δεν χρειάζεται να στείλουν οποιανδήποτε γραπτή ή προφορική δήλωση στο Δήμο.

Περαιτέρω να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως στην περίπτωση που δηλωθεί ο καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες μέχρι τις 29/4/2022 και δεν γίνει ο σχετικός καθαρισμός στην αναφερόμενη προθεσμία, ο Δήμος θα προχωρήσει στην καθαριότητα των και θα χρεώσει το τέλος καθαρισμού οικοπέδου που είναι €45,00 για κάθε καθοριζόμενο χώρο έκτασης 521 τ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Έγκωμης στο τηλ. 22453865.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

print