ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

Ο Δήμος Έγκωμης στο πλαίσιο των προσπαθειών  του για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της καθαριότητας στα όρια του Δήμου, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων/ανοικτών χώρων όπως μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 μεριμνήσουν για τον καθαρισμό τους από την άγρια βλάστηση, καθώς και την απομάκρυνση όλων των άχρηστων αντικειμένων από αυτά. Όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων έχουν λάβει επιστολή από το Δήμο Έγκωμης και καλούνται μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 να ενημερώσουν σχετικά το Δήμο εάν θα προβούν οι ίδιοι σε καθαρισμό ή θα εξουσιοδοτήσουν το Δήμο να το πράξει. Εάν δεν απαντήσουν στο Δήμο, θα θεωρηθεί ότι η εργασία καθαρισμού θα γίνει από το Δήμο.

Μετά τις 30 Απριλίου 2021, η Υπηρεσία του Δήμου θα προβαίνει στον καθαρισμό της άγριας βλάστησης από τα οικόπεδα και θα χρεώνει τους ιδιοκτήτες το ποσό των €60 για τον καθαρισμό ενός οικοπέδου.

Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 22453800 και 22453865.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

12/4/2021

print