Κενές θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για πλήρωση πέντε (5) θέσεων Εργατών Γενικών Καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης και της Υπηρεσίας Συλλογής Σκυβάλων ως αντικαταστατών, όταν παρουσιάζεται ανάγκη. Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ5.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στα Γραφεία του Δήμου Έγκωμης, Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

print