Κίνδυνοι από τις «λαμπρατζιές»

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο απαγορεύεται η συγκέντρωση ξύλων ή και άλλων αντικειμένων σε ανοικτούς δημόσιους ή/και ιδιωτικούς χώρους σε διάφορες περιοχές του Δήμου, με σκοπό το άναμμα «Λαμπρατζιών» τις ημέρες του Πάσχα.

Κατόπιν συσκέψεων που έγιναν μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, αποφασίστηκε όπως συνεργεία του Δήμου σε συνεργασία με την Αστυνομία, εφαρμόσουν τις πρόνοιες του Νόμου, διενεργώντας περιπολίες, σε ανοικτούς χώρους, με σκοπό τη συλλογή ξύλων ή και άλλων υλικών που θα συγκεντρωθούν για το άναμμα «Λαμπρατζιών». Σύμφωνα με το Νόμο ΙΙΙ/85, Άρθρο 125, οποιοσδήποτε παρεμποδίζει υπάλληλο του Δήμου να εκτελέσει τα καθήκοντα του, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης.

Ο Δήμος καλεί όλους τους δημότες σε συνεργασία, για καταστολή αυτού του φαινομένου και προστασία των δημοτών και των περιουσιών τους, αλλά και την προστασία δημόσιων περιουσιών (π.χ. σχολείων).

print