Κριτήρια εκπτώσεων για τέλη σκυβάλων 2019

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ 2019

 

Α)    ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

  • Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ) από €0-500, θα επιβάλλεται τέλος €20.( Εάν διαμένουν με παιδιά ή άλλα συγγενικά πρόσωπα, θα συμψηφίζεται το συνολικό εισόδημα της οικογένειας).
  • Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ) από €501 μέχρι €700 (συμπεριλαμβανομένων) θα επιβάλλεται τέλος €35.
  • Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ) από €701 μέχρι €900 θα επιβάλλεται τέλος €55.

 

Β)   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

  • Μείωση 25% στην κατηγορία πολύτεκνης οικογένειας. Δικαιούχοι θα είναι οικογένειες που λαμβάνουν κρατικό επίδομα (Ν/314/87) τουλάχιστον για τα δύο παιδιά της οικογένειας, προσκομίζοντας τη βεβαίωση κρατικού επιδόματος, καθώς επίσης και την κάρτα πολυτέκνων του τρέχοντος έτους.

 

Γ)   ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  • Με πλήρη φοίτηση σε Πανεπιστήμιο (να προσκομίζεται βεβαίωση πλήρους φοίτησης από το Πανεπιστήμιο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος). Μείωση 20% νοουμένου ότι δεν διαμένουν με τους γονείς τους.

 

Δ)   ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

  • Μείωση 25% σε μονογονεϊκές οικογένειες (άνδρα/γυναίκα) με κηδεμονία παιδιά ή/και χήρες/οι, με κηδεμονία παιδιών, που λαμβάνουν το επίδομα τέκνου και με μηνιαίο εισοδηματικό κριτήριο (ακάθαρτο μηνιαίο μισθό) μέχρι €1,500.

 

Ε)    ΔΥΣΠΡΑΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

  • α) Δύο γονείς που λαμβάνουν το Ε.Ε.Ε με ένα ανήλικο παιδί 30% έκπτωση.
  • β) Δύο γονείς που λαμβάνουν το Ε.Ε.Ε. με δύο ανήλικα παιδιά 50% έκπτωση.

 

Για οιεσδήποτε απορίες/ερωτήσεις
Επικοινωνήστε με το Δήμο Έγκωμης στο τηλ. 22453800 (φ/δι Λοΐζου Κυριάκου)

 

ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ

print