Κριτήρια εκπτώσεων για τέλη σκυβάλων

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι έχουν αποσταλεί τα τέλη σκυβάλων 2017, με ημερομηνία εξόφλησης μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2017. Προς ενημέρωση του κοινού, παρατίθεται κατωτέρω ο πίνακας με τα κριτήρια εκπτώσεων που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Α) Συνταξιούχοι
Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ)  μέχρι €480, θα επιβάλλεται τέλος €22.
Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ), που υπερβαίνουν τα €481 αλλά δεν υπερβαίνουν τα €683 θα επιβάλλεται τέλος €35.
Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ), που υπερβαίνουν τα €683 αλλά δεν υπερβαίνουν τα €854 θα επιβάλλεται τέλος €52.

Β) Πολύτεκνοι
Μείωση 25% στην κατηγορία πολύτεκνης οικογένειας. Δικαιούχοι θα είναι οικογένειες που λαμβάνουν κρατικό επίδομα (Ν.314/87) τουλάχιστον για τα δύο παιδιά της οικογένειας, προσκομίζοντας τη βεβαίωση κρατικού επιδόματος, καθώς επίσης και την κάρτα πολυτέκνων του τρέχοντος έτους.

Γ) Φοιτητές
Με πλήρη φοίτηση σε Πανεπιστήμιο (να προσκομίζεται βεβαίωση). Πλήρους φοίτησης από το Πανεπιστήμιο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος) μείωση 25% νοουμένου ότι δεν διαμένουν με τους γονείς τους.

Δ) Διαζευγμένες μητέρες
Μείωση 25% σε διαζευγμένα άτομα (άνδρα/γυναίκα) με κηδεμονία παιδιών ή/και χήρες/οι, με κηδεμονία παιδιών που λαμβάνουν το επίδομα τέκνου και με μηνιαίο εισοδηματικό κριτήριο μέχρι €1.500.

Ε) Δυσπραγούσες οικογένειες
     α) Δυο γονείς που λαμβάνουν το Ε.Ε.Ε με ένα ανήλικο παιδί 30% έκπτωση.
β) Δυο γονείς που λαμβάνουν το Ε.Ε.Ε με δυο ανήλικα παιδιά 50% έκπτωση.

print