Κριτήρια εκπτώσεων στα τέλη σκυβάλων

Α)  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:   (Εάν διαμένουν με τα παιδιά τους ή άλλα συγγενικά πρόσωπα συμψηφίζεται το συνολικό εισόδημα της οικογένειας καθώς και οιονδήποτε άλλο εισόδημα έχει ο συνταξιούχος).

* Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ) από €0-500 θα επιβάλλεται τέλος €20.

* Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ) που υπερβαίνουν τα €501 μέχρι τα €700 θα επιβάλλεται τέλος €35.

* Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ) που υπερβαίνουν τα €701 μέχρι τα €1,000 θα επιβάλλεται τέλος €55.

 

 Β)  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:   Μείωση 25% στην κατηγορία πολύτεκνης οικογένειας. Δικαιούχοι είναι οικογένειες που λαμβάνουν κρατικό επίδομα (Ν/314/87) τουλάχιστον για τα δύο παιδιά της οικογένειας, προσκομίζοντας τη βεβαίωση κρατικού επιδόματος, καθώς επίσης και την κάρτα πολυτέκνων του τρέχοντος έτους.

 

 Γ)  ΦΟΙΤΗΤΕΣ:          Με πλήρη φοίτηση σε Πανεπιστήμιο (να προσκομίζεται βεβαίωση πλήρους φοίτησης από το Πανεπιστήμιο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.) Μείωση 20% νοουμένου ότι δεν διαμένουν με τους γονείς τους.

 

Δ)  ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ:  Μείωση 20% σε διαζευγμένα άτομα (άνδρα/γυναίκα) με κηδεμονία παιδιών ή/και χήρες/οι, με κηδεμονία παιδιών, που λαμβάνουν το επίδομα τέκνου και με μηνιαίο εισοδηματικό κριτήριο (ακάθαρτο μηνιαίο μισθό) μέχρι €1.500.

 

Ε) ΔΥΣΠΡΑΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
α) Δυο γονείς που λαμβάνουν το Ε.Ε.Ε με ένα ανήλικο παιδί 25% έκπτωση.
β) Δυο γονείς που λαμβάνουν το Ε.Ε.Ε με δυο ανήλικα παιδιά 40% έκπτωση.

print