ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ 2018

Το Δημοτικό  Συμβούλιο Έγκωμης κατά την τελευταία συνεδρία του ενέκρινε τις ακόλουθες μειώσεις στα τέλη συλλογής σκυβάλων 2018:

(α) Συνταξιούχοι

  • Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ.) μέχρι €500 (συμπεριλαμβανομένων) θα επιβάλλεται τέλος €20.
  • Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ.) από €501 μέχρι €700 (συμπεριλαμβανομένων) θα επιβάλλεται τέλος €35.
  • Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ.) από €701 μέχρι €900 (συμπεριλαμβανομένων) θα επιβάλλεται τέλος €55.

(β) Πολύτεκνοι
Μείωση 25% στην κατηγορία πολύτεκνης οικογένειας. Δικαιούχοι θα είναι οικογένειες που λαμβάνουν κρατικό επίδομα (Ν/314/87) τουλάχιστον για τα δύο παιδιά της οικογένειας, προσκομίζοντας τη βεβαίωση κρατικού επιδόματος, καθώς επίσης και την κάρτα πολυτέκνων του τρέχοντος έτους.

(γ)  Φοιτητές
Μείωση 20% σε φοιτητές με πλήρη φοίτηση σε Πανεπιστήμια/ Κολέγια. Να προσκομίζεται βεβαίωση πλήρους φοίτησης από το Πανεπιστήμια/ Κολλέγια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, νοουμένου ότι δεν διαμένουν με τους γονείς τους.

(δ) Μονογονεϊκές Οικογένειες
Μείωση 25% σε μονογονεϊκές οικογένειες (άνδρα/γυναίκα) με κηδεμονία παιδιών που λαμβάνουν το επίδομα τέκνου και με μηνιαίο μεικτό εισοδηματικό κριτήριο μέχρι €1.500.

(ε)  Δυσπραγούσες οικογένειες:
α) Δύο γονείς που λαμβάνουν το Ε.Ε.Ε με ένα ανήλικο παιδί, μείωση 30%
β) Δύο γονείς που λαμβάνουν το Ε.Ε.Ε με δύο ανήλικα παιδιά, μείωση 50%

Το Τμήμα Φορολογιών θα δέχεται ενστάσεις για το έτος 2018 μέχρι 30/10/2018.

print