Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας στον Δήμο Έγκωμης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία Doms Group Ltd, προτίθεται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Έγκωμης.

Ως εκ τούτου η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εκπόνησε Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018. Η έκθεση που έχει ετοιμαστεί θα βρίσκεται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγκωμης μεταξύ 16/04/2019 και 23/04/2019 και ώρα 14:00 μμ, για ενημέρωση και την καταγραφή οποιονδήποτε σχολίων, εισηγήσεων και παρατηρήσεων.

Στη μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά η περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του έργου, η περιγραφή της ακριβούς τοποθεσίας, του περιβάλλοντα χώρου και των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, καθώς και ανάλυση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που πιθανόν να επηρεαστούν από την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου.

Επίσης, η μελέτη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας Νικολαΐδης και Συνεργάτες (http://www.nicolaidesaa.com/el/).
Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τα σχόλια, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεομοιότυπο στο 22312519.

Παραμένουμε στη διάθεση σας.
Εκ της διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

print