Μονοδρόμηση οδού Γρεβενών στην Έγκωμη

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι με βάση τις εξουσίες που του παρέχει η Περί Δήμων Νομοθεσία, και αφού εξασφάλισε προς τούτο και την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, έχει προχωρήσει στη μονοδρόμηση της οδού Γρεβενών, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση από την οδό Σμύρνης προς την οδό Τήνου. Η μονοδρόμηση της οδού, η οποία στοχεύει στην εύρυθμη και ασφαλή κυκλοφορία κυρίως κατά τις ώρες λειτουργίας του παρακείμενου Β’ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, θα εφαρμοστεί από την Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να συμμορφώνονται προς την Οδική Σήμανση.

print