Νέες οδοί στην Έγκωμη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης, σε πρόσφατη συνεδρία του, αποφάσισε να ονοματοδοτήσει οδούς στο Δήμο Έγκωμης, οι οποίες προέκυψαν από νέους διαχωρισμούς οικοπέδων. Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε να δοθούν τα ακόλουθα ονόματα:

 • Οδός Κυριάκου Νεοκλέους
 • Οδός Κυθρέας
 • Οδός Λεοναρίσσου
 • Οδός Μιχαήλ Κάσιαλου
 • Οδός Ιωάννη Μακρυγιάννη

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε παλαιότερες ληφθείσες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για ονοματοδοσίες οδών, δεδομένου ότι τώρα υπάρχουν οδοί που προκύπτουν από νέους διαχωρισμούς οικοπέδων. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες αποφάσεις και θα δοθούν τα ακόλουθα ονόματα:

 • Οδός 1ης Απριλίου 1955
 • Οδός Νεόφυτου Χανδριώτη
 • Οδός Φιλιάς
 • Οδός Αθανασίου Φωτοπούλου
 • Οδός Μάριου Παλάλα
 • Οδός Μάριου Καλλάρη
print