Νομική υποχρέωση ιδιοκτητών οικοπέδων

Η ακόλουθη επιστολή έχει αποσταλεί σε όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων στην Έγκωμη:

ΘΕΜΑ: Οχληρία από συσσώρευση σωρών κλαδεμάτων/αδρανών υλικών που βρίσκονται σε οικόπεδα στην Έγκωμη

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορούμε πως εντός ιδιωτικών τεμαχίων/οικοπέδων στην Έγκωμη, παρατηρείται, κατά καιρούς, απόρριψη σωρών κλαδεμάτων και πάσης φύσεως άχρηστων/αδρανών υλικών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες ακαθαρσιών που απειλούν την δημόσια υγεία, λόγω και της παρουσίας τρωκτικών.

Η διατήρηση κάθε οικοπέδου σε καθαρή κατάσταση αποτελεί με βάση τα Άρθρα 91(δ) και 92 του Περί Δήμων Νόμου (Ν.ΙΙΙ/1985),νομική υποχρέωση του ιδιοκτήτη του. Συνεπώς καλείστε όπως διατηρείτε την περιουσία σας καθαρή, χωρίς οποιαδήποτε άχρηστα.

Μη συμμόρφωση σας στην υπόδειξη του Δήμου θα μας υποχρεώσετε στη λήψη νομικών μέτρων, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
Υγειονομική Υπηρεσία

print