Ο ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έργο αξίας €1,5 εκατομμυρίου με τη συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου CARDET και του Δήμου  Έγκωμης για την προώθηση  και ένταξης της νεολαίας

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί το έργο «Ενδυνάμωση και Καινοτομία Νεολαίας (YEIP)» με το ποσό € 1.482.664, του οποίου συντονιστής είναι το Διεθνές Ινστιτούτο IARS. Το έργο έχει ως στόχο  τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός θετικού μοντέλου πρόληψης για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην Ευρώπη. Το έργο ξεκίνησε επίσημα στις 28 Φεβρουαρίου και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με 20 οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Υπουργείων, περιφερειακών και δημόσιων αργών, πανεπιστημίων, καθώς και ΜΚΟ από 7 χώρες εταίρους (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία).

Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας, το YEIP θα δώσει φωνή στους νέους από όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε εκείνους που τείνουν να περιθωριοποιούνται και να αποκλείονται, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας και των διακρίσεων που επικρατούν στο σημερινό κοινωνικό τοπίο.

Ο Δρ Theo Γαβριηλίδης, Ιδρυτής και Διευθυντής του  IARS και Συντονιστής  του έργου YEIP δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε αυτό το καινοτόμο έργο με γνώμονα τη νεολαία. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι μια μάστιγα της εποχής μας που τροφοδοτείται  από τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις σε βάρος των νέων ανθρώπων. Με βάση την εμπειρία πολλών ετών στη συμμετοχή των νέων στα κοινά, το YEIP θα ενώσει τις φωνές των νέων και την τεχνογνωσία τους για να σχεδιάσουν πολιτικές πρόληψης γι’ αυτούς και από αυτούς. Είναι τιμή μου να ενεργώ ως συντονιστής του έργου.»

Κατά τη διάρκεια των  τριών ετών, οι νέοι θα λειτουργούν παράλληλα με κορυφαίους ερευνητές, εθνικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές για τον σχεδιασμό και τη δοκιμή αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη που αφορά τον προσηλυτισμό συνομηλίκων τους στην τρομοκρατία. Τα πρακτικά αποτελέσματα του YEIP θα προωθηθούν μέσα από τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Διεθνές Ινστιτούτο IARS έργο έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών.

O Tahmina Ahmad, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Νεολαίας, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμμετέχουμε σε αυτήν τη σημαντική πανευρωπαϊκή δράση. Ως μια ομάδα νέων ανθρώπων που είναι παθιασμένοι να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία, θα εξασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα του YEIP θα διαμορφωθούν από τις φωνές της νεολαίας μας. Θέλουμε οι πολιτικές πρόληψης να προσεγγίσουν τους νέους αποτελεσματικά, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο, να ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να αποκαταστήσουν την πίστη τους στους δημοκρατικούς θεσμούς και αξίες.»

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν επιλεγεί προσεκτικά για την αντιμετώπιση του χαρακτήρα του θέματος για να εξασφαλιστεί η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορέων σε όλη την Ευρώπη. Σημειώνεται ότι από την Κύπρο στο έργο συμμετέχουν το ερευνητικό κέντρο CARDET (www.cardet.org) και ο Δήμος Έγκωμης (www.engomi.org) .

Ο Δήμος Έγκωμης θέλει τους νέους  της κοινωνίας σε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση αντισυμβατική, ανατρεπτική, νεωτερική, νεανική,  σε  μια  Τοπική Αυτοδιοίκηση που το πραγματικό πεδίο της θα είναι η  ουσιαστική και ανοιχτή πολιτική συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα κοινά.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

print