Μήνυμα από τον Δήμαρχο Ζαχαρία Κυριάκου

Αγαπητοί συνδημότες,

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι γεγονός. Προσπάθειες πολλών χρόνων τελεσφόρησαν. Σημαντικές είναι οι νέες πρόνοιες για διοικητική και οικονομική αυτοδυναμία των νέων δήμων. Βέβαια, ο τελικός αριθμός των 20 δήμων δεν είναι αυτό που θέλαμε. Έπρεπε να ήταν σαφώς λιγότερα τα νέα σχήματα και ριζοσπαστικές οι συνενώσεις, σε όλες τις επαρχίες. Ωστόσο, έχουμε υποχρέωση να εργαστούμε με ζήλο και αφοσίωση και να στηρίξουμε όσα η Βουλή αποφάσισε. Γιατί η μεταρρύθμιση πρέπει να επιτύχει, προς όφελος των πολιτών.

Ζαχαρίας Κυριάκου,
Δήμαρχος Έγκωμης

Όραμα Δήμου Έγκωμης

Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε στο Δήμο μας ένα περιβάλλον και μια ποιότητα ζωής μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών και προγραμμάτων που να καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, τις υγιείς δραστηριότητες, τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, την αναβάθμιση των επιλογών αναψυχής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

print