Μήνυμα από τον Δήμαρχο Ζαχαρία Κυριάκου

Αγαπητοί συνδημότες,

Η νέα χρονιά (2023) θα είναι καθοριστική για το μεγάλο εγχείρημα μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απαιτείται αρκετή και μεθοδική εργασία, ώστε να φτάσουμε ομαλά στο Μάιο του 2024 που είναι –με νομοθετική διάταξη– το χρονικό ορόσημο για εφαρμογή της νέας νομοθεσίας η οποία προνοεί τη συνένωση Δήμων.

Από πλευράς μας, υπάρχει πλήρης ετοιμότητα και αποφασιστικότητα, ώστε η μεταρρύθμιση να επιτευχθεί μέσα στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ζαχαρίας Κυριάκου,
Δήμαρχος Έγκωμης

Όραμα Δήμου Έγκωμης

Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε στο Δήμο μας ένα περιβάλλον και μια ποιότητα ζωής μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών και προγραμμάτων που να καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, τις υγιείς δραστηριότητες, τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, την αναβάθμιση των επιλογών αναψυχής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

print