ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊσταμένη: Ευαγγελία Τζιρτζιπή

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ.96 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΧΕΤΩΝ)
 • ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΛΠ)
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ, ΑΗΚ, CYTA, ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΛΠ)
 • ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ:
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
  • ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ

 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ:
  • ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
  • ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΠ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΧΛΗΡΙΑ ΚΛΠ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ) ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ ΑΠΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΛΠ)
print