Προϊσταμένη: Βασιλική Βασιλείου, Λειτουργός Κήπων και Πρασίνου, Τηλ. 22453836

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
print