Προϊστάμενος: Χρύσανθος Πιερή, Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Τηλ. 22453861

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
print