Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος 47(Ι)/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και τίθεται σε εφαρμογή από 01/10/2020

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι, μετά από σχετικές Κρατικές οδηγίες, οι τροχονόμοι των Τοπικών Αρχών καλούνται να εφαρμόσουν τη πιο πάνω Νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 133(Ι)2020, που τίθενται σε εφαρμογή την 1.10.2020 επιβάλλονται αυξήσεις σε τροχαίες παραβάσεις. Οι κυριότερες παραβάσεις που καλούνται οι Δημοτικοί Τροχονόμοι να εφαρμόσουν είναι:

  • Στάθμευση σε πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από €85 σε €100
  • Στάθμευση σε μικρή απόσταση από συμβολή δρόμων από €85 σε €100
  • Στάθμευση σε διπλή κίτρινη γραμμή από €65 σε €100
  • Στάθμευση σε μικρή απόσταση από στάση λεωφορείου από €85 σε €150
  • Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης για ανάπηρους από €85 σε €300
  • Στάθμευση σε μικρή απόσταση από διάβαση πεζών από €85 σε €150
  • Στάθμευση σε μικρή απόσταση από φωτεινό σηματοδότη από €85 σε €100
  • Στάθμευση στη αντίθετη πλευρά της πορείας του οχήματος από €85 σε €100

Σημειώνεται, επίσης ότι μπορείτε να βρείτε ενοποιημένο τον πιο πάνω Νόμο στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στην ενότητα «Νομοθεσία».

Παρακαλούνται όλοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις σχετικές σημάνσεις για αποφυγή επιβολής προστίμων.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

print