Παραχώρηση υποτροφιών σε δημότες Έγκωμης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLan Cyprus

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στα πλαίσια συνεργασίας με τον Δήμο Έγκωμης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ειδική μείωση στα δίδακτρα του Πανεπιστημίου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020.

– 5 ειδικές μειώσεις ύψους €2,450 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €7,500 το χρόνο, για όλα τα χρόνια φοίτησης

– 5 ειδικές μειώσεις ύψους €3,600 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €6,900

Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω μειώσεις διδάκτρων ισχύουν για εισδοχή τον Οκτώβριο του 2019 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου. Διασαφηνίζεται ότι οι πιο πάνω υποτροφίες ισχύουν μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές και δεν μπορούν να συνδυαστούν και/ή να προστεθούν σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή υποτροφία.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 24694005 / 24694059 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν τον Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 30 Ιουλίου 2019 στο τηλέφωνο 22464796/22453800 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Το Πανεπιστήμιο Frederick, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Δήμο Έγκωμης, αποφάσισε να παραχωρήσει τις πιο κάτω αναφερόμενες υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης. Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του ανάλογου προγράμματος σπουδών.

Α. Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Για μαθητές αποφοίτους του σχολικού έτους 2017-18, καθώς επίσης και μαθητές και μαθήτριες του αποφοίτους του σχολικού έτους 2018-19

 1. Δύο (2) ολικές υποτροφίες διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20.
 2. Τέσσερεις (4) υποτροφίες 50% των διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18,99.
 3. Οκτώ (8) μερικές* υποτροφίες για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17,99.

* Μερικές υποτροφίες από 10-20% των διδάκτρων βάσει απολυτηρίου και βαθμολογίες σε επιμέρους μαθήματα.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσής τους στο Πανεπιστήμιο, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

 

Β. Μεταπτυχιακά συμβατικά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν διάφορα σχέδια υποτροφιών για τα πιο πάνω προγράμματα που αφορούν αποφοίτους τόσο του Πανεπιστημίου Frederick όσο και άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Οι υποτροφίες, ύψους μέχρι και 50% των διδάκτρων, καλύπτουν ολόκληρο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (90 ECTS).

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Πανεπιστήμιο.

 

Γ. Οικονομική στήριξη και βοηθήματα

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ο αριθμός των υποτροφιών, τα ποσά τους καθώς και η επιλογή των υποψηφίων αποφασίζονται από ειδική επιτροπή. Επιπλέον, παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology.

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, διατίθενται σε αποφοίτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα:

 1. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 20% των διδάκτρων.
 2. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 10% των διδάκτρων.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών διατηρούν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στην οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου.

 

Δ. Αθλητικές υποτροφίες

Παρέχονται επίσης αθλητικές υποτροφίες ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/αθλήτριας και της προσφοράς τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

 

Σημείωση: Τα πιο πάνω σχέδια υποτροφιών ΔΕΝ μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους ή με άλλα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick. Στον φοιτητή θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία/μείωση που δικαιούται.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά τον Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 7 Αυγούστου 2019 στο τηλέφωνο 22464796/22453800 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]


KES COLLEGE

Η διεύθυνση του KES College, θέλοντας να βοηθήσει οικονομικά περισσότερες οικογένειες τελειόφοιτων μαθητών/μαθητριών που κατοικούν στον Δήμο Έγκωμης, αποφάσισε τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών ύψους 20% των διδάκτρων σε όλα τα αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών που προσφέρει:

 • Ιατρικοί επισκέπτες
 • Βοηθοί (τεχνικοί) φαρμακείου
 • Αισθητική
 • Αισθητική και διαχείριση μονάδων αισθητικής
 • Προσωπικός προπονητής και προπονητής ομαδικών προγραμμάτων fitness
 • Γαστρονομικές τέχνες, αρτοποιία και ζαχαροπλαστική
 • Διεύθυνση γαστρονομικών τεχνών, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
 • Food preparation and culinary arts
 • Διεύθυνση επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Hotel management
 • Travel and tourism management
 • Δημοσιογραφία με δημόσιες σχέσεις
 • Business studies
 • Business management
 • Διοίκηση γραφείου και γραμματειακές σπουδές
 • Logistics
 • Applied logistics
 • Κηποτεχνία
 • Κηποτεχνία και σχεδιασμός κήπου
 • Τεχνικός περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Τεχνικός παραγωγής βιολογικών προϊόντων

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών των υποτρόφων. Για συνέχιση της υποτροφίας και τα επόμενα χρόνια, ο υπότροφος θα πρέπει να εξασφαλίσει γενική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου έτους 80/100 και άνω και να επιδείξει καλή διαγωγή, ήθος και επιμέλεια στα μαθήματά του.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα πιο κάτω ελάχιστα κριτήρια:

 1. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας (άνεργοι γονείς ή χαμηλό εισόδημα ή πολύτεκνη/ μονογονεϊκή οικογένεια κ.λπ.) και
 2. Η γενική επίδοση του υποψηφίου στο σχολείο (Γενικός βαθμός απολυτηρίου 15/20 και άνω).

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά τον Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο τηλέφωνο 22464796/22453800 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]


INTERCOLLEGE

Μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του να καταστήσει τις σπουδές προσβάσιμες στους τελειόφοιτους και τις τελειόφοιτες της σχολικής χρονιάς 2019-2020 που επιθυμούν να σπουδάσουν στα προγράμματά του, το Intercollege θα παραχωρήσει σε δημότες Έγκωμης τα πιο κάτω είδη υποτροφιών:

 • Υποτροφίες Αριστείας
  • Υποτροφία 40% των διδάκτρων σε όλους τους αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19 και άνω.
  • Υποτροφία 30% των διδάκτρων σε όλους τους αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18 και άνω.
 •  Υποτροφίες Οικονομικής Βοήθειας / Φοιτητικής Μέριμνας
  Υποτροφίες μέχρι 20% των διδάκτρων σε αποφοίτους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από το βαθμό του απολυτηρίου τους. Τα κριτήρια παραχώρησης των υποτροφιών είναι η οικονομική κατάσταση των αποφοίτων, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους και άλλοι παράγοντες (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας).

Οι πιο πάνω υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι υποψήφιοι/ες πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρονται και ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών.

Για επιπρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Intercollege στο τηλέφωνο 22842497.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά τον Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 στο τηλέφωνο 22464796/22453800 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

print