Παράταση πληρωμής Δικαιωμάτων για διατήρηση/χρήση επαγγελματικών υποστατικών (Άδεια Λειτουργίας 2020)

Το τμήμα Φορολογιών του Δήμου Έγκωμης ενημερώνει πως έχει δοθεί παράταση στην αποπληρωμή του Δικαιώματος για διατήρηση/χρήση
επαγγελματικών υποστατικών (Άδεια Λειτουργίας 2020) με ημερομηνία λήξης 4/5/2020 σε ημερομηνία λήξης 30/7/2020 χωρίς καμία επιπρόσθετη
επιβάρυνση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ
28/4/2020

print