Παράταση στην καταβολή των τελών ακίνητης ιδιοκτησίας

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι έχει δοθεί παράταση στην καταβολή των Τελών Ακίνητης Ιδιοκτησίας μέχρι και την Παρασκευή 14/10/2022. Καλείται το κοινό να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του εντός της νέας προθεσμίας, γιατί ακολούθως θα επιβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες επιβαρύνσεις επί των τελών. Η παράταση έχει κριθεί αναγκαία για να διευκολύνει μεγάλο αριθμό δημοτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα αρχικά χρονικά πλαίσια που τέθηκαν.

print