Πολεοδομική αίτηση για ανέγερση υπεραγοράς στο τεμ. αρ. 755 (Φ/Σχ. 21.53.W2, τμήμα 2) στην Έγκωμη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης σε πρόσφατη συνεδρία του εξέτασε το πολεοδομικό αίτημα για την ανέγερση υπεραγοράς στην περιοχή Παρισινού Έγκωμης (χώρος πρώην στρατοπέδου). Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν οι απόψεις του Δήμου από την Πολεοδομική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει θετικές απόψεις στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, νοουμένου ότι θα ικανοποιούνται όλοι οι εκ του νόμου όροι και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, τυχόν έγκριση των ειδικών Μελετών Κυκλοφοριακών, Περιβαλλοντικών και Εμπορικών Επιπτώσεων από τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς θα συνεπάγεται ότι δεν θα προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στην παρακείμενη εμπορική και οικιστική περιοχή σε θέματα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά, αλλά και ούτε θα προβλέπεται αρνητικός επηρεασμός στη βιωσιμότητα αντίστοιχων εμπορικών επιχειρήσεων που χωροθετούνται στις εγκεκριμένες εμπορικές ζώνες.

 

Επίσης, λήφθηκε υπόψη πως η  προτεινόμενη ανάπτυξη θα πρέπει να τύχει της έγκρισης Ειδικής Επιτροπής, που προβλέπεται από τη νομοθεσία και απαρτίζεται από τους Γενικούς Διευθυντές ή εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου Προγραμματισμού καθώς και τους Διευθυντές ή εκπροσώπους των Τμημάτων Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δημοσίων Έργων και τον πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου ή εκπρόσωπό του, η οποία θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, και όλες τις προαναφερόμενες Μελέτες, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ότι δεν θα επηρεαστούν αρνητικά οι ανέσεις των περιοίκων, του παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου, η λειτουργικότητα του οδικού δικτύου, αλλά ούτε και η βιωσιμότητα των εμπορικών επιχειρήσεων.

 

Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου (ημ. 13/2/2018) οι ιδιοκτήτες της Υπεραγοράς δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν επαρκείς χώρους στάθμευσης από τους χώρους της Υπεραγοράς, για να χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του Δημοτικού Σχολείου κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά στο Σχολείο με ασφάλεια. Επίσης οι Μελετητές διευκρίνισαν ότι θα υπάρχουν 235 χώροι στάθμευσης, που είναι κατά 200% αυξημένοι σε σχέση με το τι απαιτούν οι Πολεοδομικοί Κανονισμοί.

print