Πώς απαντά το αρμόδιο Υπουργείο για το σοβαρό πρόβλημα δυσοσμίας από χοιροστάσια που επηρεάζει χιλιάδες πολίτες  

Ύστερα από συνεχή και έντονα διαβήματα των Δήμων Έγκωμης και Λακατάμιας για το θέμα της δυσοσμίας που προέρχεται από χοιροστάσια στην περιοχή Παλαιομετόχου, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με επιστολή του ημερομηνίας 23 Ιουλίου  2021 (η οποία ελήφθη στις 13/8/21), απαντά σε επιστολή του Δήμου Έγκωμης ημερομηνίας 1/6/2021 και παραθέτει πληροφορίες για το σοβαρό πρόβλημα της δυσοσμίας. Σεβόμενοι το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών, παραθέτουμε ολόκληρη την ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου.

  1. «Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει την ευθύνη για την προστασία των νερών και του εδάφους. Η προστασία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή συστήματος αδειοδότησης και επιθεώρησης. Στα πλαίσια αυτά, χορηγεί Άδειες Βιομηχανικών Εκπομπών, Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων και Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς επίσης πραγματοποιεί επιθεωρήσεις για έλεγχο της τήρησης τους. Παράλληλα, ανταποκρίνεται και εξετάζει παράπονα και καταγγελίες.

 

  1. Εντός της Νεκρής Ζώνης, στα διοικητικά όρια Παλαιομετόχου, λειτουργούν 4 χοιροτροφικές μονάδες και ένας σταθμός επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων. Τα χοιρολύματα των χοιροστασίων καταλήγουν στο σταθμό για επεξεργασία και στη συνέχεια αποθηκεύονται σε χωμάτινες δεξαμενές. Μέρος των αποβλήτων χρησιμοποιείται για σκοπούς λίπανσης ξηρικών καλλιεργειών.

 

  1. Η χρήση κτηνοτροφικών αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικού είναι νόμιμη και καθόλα επιθυμητή, νοουμένου ότι γίνεται σύμφωνα με το Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και τους όρους των Περιβαλλοντικών Αδειών, καθότι μειώνει/αποτρέπει τη χρήση χημικών λιπασμάτων.

 

  1. Οι πιο πάνω εγκαταστάσεις εμπίπτουν στις πρόνοιες των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016. Στα πλαίσια αυτά υπέβαλαν αιτήσεις για εξασφάλιση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών. Η αξιολόγηση των αιτήσεων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται ότι εντός του Φθινοπώρου, θα τύχουν συζήτησης και εξέτασης από την αρμόδια «Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος», η οποία συμβουλεύει τους αρμοδίους Υπουργούς Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

  1. Στην περιοχή εκτρέφεται σημαντικός αριθμός χοίρων. Τα πλείστα υποστατικά εκτροφής είναι ανοικτού τύπου (όπως γενικότερα το σύνολο των χοιροτροφικών μονάδων στην Κύπρο) με αποτέλεσμα να προκαλείται σε πολλές περιπτώσεις οχληρία λόγω δυσοσμίας. Λόγω της συνήθους κατεύθυνσης των ανέμων της περιοχής επηρεάζονται μεγάλες οικιστικές περιοχές της Λευκωσίας, όπως η περιοχή Μακεδονίτισσας στην Έγκωμη. Η οχληρία είναι σχεδόν αδύνατο να εξαλειφθεί όσα μέτρα και να ληφθούν.

 

  1. Επιπλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Αρχή για την προστασία των νερών και του εδάφους, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους στις εν λόγω εγκαταστάσεις και στην ευρύτερη περιοχή και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία μέτρα. Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να παίρνει μέτρα όπως προβλέπονται στη νομοθεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

 

  1. Σημειώνεται ότι η χωροθετική πολιτική και η έκδοση Πολεοδομικών Αδειών/Αδειών Οικοδομής εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Τοπικής Αρχής και αποτελούν κύριο παράγοντα στην εξέλιξη των θεμάτων οχληρίας.

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε ή/και τυχόν διευκρινίσεις».

 

Ως Δήμος Έγκωμης, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την αναφορά του Υπουργείου ότι «η οχληρία είναι σχεδόν αδύνατο να εξαλειφθεί όσα μέτρα και να ληφθούν». Θεωρούμε ότι το Υπουργείο έχει ευθύνη να ελέγχει αδιάλειπτα τον τρόπο επεξεργασίας των λυμάτων, ώστε να αποτρέπονται τα σοβαρά προβλήματα δυσοσμίας, που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι πρωτοφανές να λένε στους πολίτες ότι θα πρέπει να ζουν υπό καθεστώς δυσοσμίας από χοιροτροφικά απόβλητα! Αναμένουμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας θα συνεργαστεί με το συναρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, για τα θέματα που αφορούν χωροθετική πολιτική και έκδοση Πολεοδομικών Αδειών. Με μοναδικό στόχο, την επίλυση του σοβαρού προβλήματος της δυσοσμίας.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

print