Προληπτικές ενέργειες γι’ αντιμετώπιση πλημμυρών

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία καθαρισμού των φρεατίων απορρόφησης όμβριων υδάτων, ενώ ξεκινά και η διαδικασία ελέγχου και καθαρισμού του καναλιού Κλήμου. Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος ζητά και τη συνεργασία των δημοτών, ώστε οι συνέπειες ενός πιθανού ακραίου καιρικού φαινομένου (σύνηθες, πλέον, τα τελευταία χρόνια), να είναι όσο το δυνατό λιγότερο επιζήμιες. Προς τούτο, απευθύνουμε για μιαν ακόμη φορά έκκληση να μη απορρίπτονται κλαδέματα ή οιαδήποτε άχρηστα αντικείμενα και υλικά σε πεζοδρόμια, επειδή οι βροχές θα τα παρασύρουν και θα κλείσουν τα φρεάτια. Ειδικά, στο ανοικτό τμήμα του καναλιού Κλήμου να μη απορρίπτονται οιαδήποτε άχρηστα αντικείμενα ή υλικά.

Επίσης ο Δήμος προτρέπει όλους τους δημότες που οι οικίες τους διαθέτουν υπόγειους χώρους (ειδικά σε ευαίσθητες πλημμυροπαθείς περιοχές), να λαμβάνουν ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα (π.χ. αντλιοστάσια σε υπόγεια για την αυτόματη άντληση όμβριων υδάτων).

print