Πρόσκληση για δημόσια παρουσίαση της ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας

print