Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Φιλίας Δήμου Έγκωμης και Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Έγκωμης φιλοξενεί στην Κύπρο εννεαμελή αντιπροσωπία του Δήμου Καρπενησίου, με επικεφαλής τον Δήμαρχό του. Η αντιπροσωπία, κατά την παραμονή της, έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου και να πραγματοποιήσει σημαντικές συναντήσεις κατά την παραμονή της στο νησί.

Επίσης, σήμερα Παρασκευή 27 Μαΐου οι Δήμαρχοι Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου και Καρπενησίου Νικόλαος Σουλιώτης υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Φιλίας στο Δημαρχείο Έγκωμης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία Διδυμοποίησης των δύο πόλεων. Η τελετή υπογραφής έγινε στην παρουσία μελών των δύο Δημοτικών Συμβουλίων, του προσωπικού του Δήμου Έγκωμης καθώς και δημοτών και περιλάμβανε σύντομους χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της Επιτροπής Νεολαίας, Αθλητισμού και Φιλοξενίας του Δήμου Έγκωμης κ. Παύλο Παύλου, τους Δημάρχους Έγκωμης Ζαχαρία Κυριάκου και Καρπενησίου Νικόλαο Σουλιώτη, τον πρόεδρο του Συλλόγου «Καρπενήσι – Αδελφές πόλεις» κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο και μήνυμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τάσιο.

Το Πρωτόκολλο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία Έγκωμης και Καρπενησίου στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων, της Παιδείας, του Πολιτισμού, της Κοινωνικής προσφοράς, του Αθλητισμού και της Τεχνολογίας καθώς και σε θέματα που άπτονται της διάρθρωσης των δημοτικών υπηρεσιών.

print